Η «Αριστερά» των …τραπεζών

Όταν η κυβέρνηση του τραπεζίτη Παπαδήμου, με στήριξη ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-Καρατζαφέρη, προχώρησε, τον Μάρτιο του 2012, στην υπογραφή του PSI, οι συντελεστές της πανηγύριζαν. Θριαμβολογώντας ότι πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους παγκοσμίως. Πράγματι. Μόνο που κατέληξε σε μια παγκόσμια αποτυχία.
Με το PSI διαγράφηκε χρέος ύψους 106 δισ. ευρώ, αλλά συνοδεύθηκε από ένα νέο μνημόνιο, με νέα δάνεια ύψους 130 δισ. ευρώ. Από τα οποία, τα 49 δισ. ευρώ δεσμεύτηκαν για την κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, ώστε να αναπληρώσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Αυτή ήταν η μοναδική «αντισταθμιστική» πρόβλεψη. Ενώ έμειναν χωρίς ανταλλάγματα τα ασφαλιστικά ταμεία, οι φορείς του Δημοσίου, όσοι είχαν επενδύσει σε ελληνικά ομόλογα και τα φυσικά πρόσωπα, που εν μια νυκτί έχασαν αποταμιεύσεις ετών. Εκτός από τα 49 δισεκατομμύρια, δόθηκε τότε στις τράπεζες ένα ακόμη αντάλλαγμα. Να μπορούν να συμψηφίζουν για μια πενταετία, έως ετούτο τον Μάρτιο δηλαδή, τις απώλειες τους από ρυθμίσεις κόκκινων δάνειων με συμψηφισμό των φόρων που θα έπρεπε να καταβάλλουν.
Εκείνοι οι κακοί, οι δεξιοί, οι νεοφιλελεύθεροι και ό,τι άλλο από αυτά με τα όποια τους έλουζαν οι σημερινοί εξουσιαστές, έδωσαν αυτό το προκλητικό προνόμιο στις τράπεζες –τις πρώτες σε ευθύνη για την χρεοκοπία της χώρας- για πέντε χρόνια. Αυτή την …αδικία έρχονται τώρα να θεραπευόσουν οι …αριστεροί, ως δεδηλωμένοι εχθροί του τραπεζικού κεφαλαίου.
Σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, «δίνεται η δυνατότητα 20ετούς απόσβεσης των ζημιών που εγγράφουν τα ως άνω νομικά πρόσωπα σε περιπτώσεις που αυτές οφείλονται σε διαγραφές οφειλών από τον ισολογισμό τους είτε λόγω διακανονισμού ή αναδιάρθρωσης του δανείου συμβατικά, δικαστικά ή εξωδικαστικά, είτε λόγω μεταβίβασης του δανείου σε εταιρείες απόκτησης δανείων ή τιτλοποίησης ή σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικά ιδρύματα ή σε άλλες εταιρείες ή νομικές οντότητες εφόσον στις περιπτώσεις αυτές τη διαχείριση πραγματοποιεί εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων».
Δίνουν παράταση άλλων δεκαπέντε ετών σε ένα καθεστώς που τότε το κατακεραύνωναν ως άνομο και αντιλαϊκό. Δηλαδή, οι τράπεζες «μας», που είναι ήδη ιδιοκτησία μεγάλων ξένων «funds», για τα δάνεια που θα ξεπουλάμε στο ένα δέκατο της άξιας τους, σε αυτά τα «funds», θα παίρνουν ως ρεγάλο την ισοδύναμη απαλλαγή από φόρους.
Όμορφος κόσμος, ηθικός, ….αριστερά πλασμένος.